Výkonný výbor rozhodol: Nový trénerom sa stal Jozef Ďuris!


By Michal Runák - Posted on 11 máj 2012

V Gajaroch jednal výkonný výbor SHBÚ. Prinášane vám podrobný priebeh.

Na úvod prebehla prezentácia. Zasadania sa zúčastnili: Jaroslav Melíšek, Juraj Bubák, Jaroslav Mihal, Roman Török, Martin Černý, Marek Kralovič, Róbert Košťál, Jaroslav Kolibík a Vladimír Šimko.

1. Schválenie rozpočtu SHbÚ

Generálny sekretár Róbert Košťál informoval, že boli zrušené všetky zmluvy s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. Rozpočet bude prejednávaný až na ďaľšom zasadnaní po predstavení nových projektov.

2. Schválenie finančného zabezpečenia ŠŠR SR U14, U16, U18 a U20 z dotácií MŠVVaŠ SR na CTM (sústredenia a materiálne zabezpečenie)

Tento bod bol podrobne predstavený generálnym sekretárom Róbertom Košťálom, ktorý výbor oboznámil o celkových nákladoch. Výbor bol oboznámený o materiálnych potrebách pre jednotlivé reprezentácie, rovnako o financiách, ktoré budú potrebné na pokrytie MS v Písku a Strakoniciach. Ubytovanie počas MS je zabezpečené v hoteloch Arts, Sport a Bavor.

3. ŠŠR SR žien – príspevok predsedníčky vlády, schválenie jej použitia

Bolo navrhnuté, aby sa prerozdelenie týchto financií riešilo až na ďaľšom VV po Mamut Cupe.

4. Žiadosť HOGO s.r.o. o členstvo v SHbÚ

Firma ŠK HOGO ŽILINA s.r.o. bola jednoznačne schválená za člena SHBÚ po zaplatení členského poplatku.

5. Žiadosť Heumanna Erika o pozastavenie zákazu činnosti – MHBO Liptovský Mikuláš

P. Heumann sa na výbor obrátil s prosbou, aby bol oslobodený od zákazu činnosti, keďže na súpiske MHBO Liptovský Mikuláš figuroval iba do polovice súťaže. Pokuta, ktorú musí klub MHBO vyplatiť činí momentále 1020 €. Bolo navrhnuté, aby sa táto suma vydelila počtom hráčov na súpiske (23), čo činí 44 € a mohol sa tak každý hráč vykúpiť. Tento návrh bol zamietnutý.

6. Voľba reprezentačného trénera ŠŠR SR seniorov (prihlásení sú Jozef Ďuris ml. a Dušan Danko)

Novým reprezentačným trénerom mužskej reprezentácie sa stal Jozef Ďuris. Jozef Ďuris bude oboznámený o úlohe vypracovať koncepciu pre svoju novú úlohu. Nový tréner bude musieť absolvovať nové školenie na obnovenie licencie. VV navrhol, aby mala SHBÚ zastúpenie v realizačnom tíme. Touto funkciou bol poverený p. Mihal Jaroslav.

7. Nominácia Jany Kapustovej za najlepšiu hráčku sveta v roku 2011

Nominácia na základe ženského realizačného tímu bola schválená.

8. Nominácia Pavla Demitru do siene slávy ISBHF

Táto nominácia bola rovnako schválená.

9. Nominácia rozhodcov na MS U16, U18, a U20 v Písku a Strakoniciach

Navrhnutí boli Roman Čačko, Ivan Bežo a Vladimír Malovec.

10. Návrh na zmenu disciplinárneho poriadku a vznik odvolacej komisie SHBÚ

P. Černý navrhol zložiť odvolaciu komisiu, ktorá by bola nadradenou inštanciou disciplinárnej komisie. Návrh bol prejednaný a schválený, p. Černý musí do najbližšieho VV pripraviť koncepciu fungovania tejto komisie.

11. Rôzne

Jaroslav Mihal informoval o prihláškach do baráže, ktoré majú uzávierku 15.5. 2012. Prihlásení sú: HBT Slovan Fans, HBC CVČ Lions Giraltovce a vypadávajúci Profis Bratislava. Prihlášku na usporiadanie baráže poslali Profis Bratislava a Giraltovce. Baráž bola pridelená v prospech Bratislavy.

Vaše hodnotenie: None Priemer: 3.7 (6 votes)
Značky

CAPTCHA
Táto otázka slúži na odradenie spamerov.
1 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.