Slovensko si posilnilo svoju pozíciu v riadiacom výbore ISBHF


By Michal Runák - Posted on 24 január 2012

Počas minulého víkendu sa konala medzinárodná hokejbalová konferencia v Paríži, ktorá mala na programe viacero bodov, ktoré by mohli byť zaujímavé aj z pohľadu slovenských hokejbalových priaznivcov.

Voľby prezidenta a členov výkonného výboru ISBHF

Vzhľadom nato, že tento rok bol volebný, tak na programe konferencie boli aj voľby prezidenta ISBHF a členov výboru ISBHF. Keďže v decembri zverejnil vyhlásenie bývalý prezident ISBHF Domenic D iGironimo, že sa nebude uchádzať o post prezidenta na obdobie rokov 2012 a 2013 bolo jasné, že na konferencii ISBHF bude zvolený nový prezident a zároveň členovia výkonného výboru ISBHF /Members of the Board ISBHF/. Keďže podľa pravidiel ISBHF, každá krajina , ktorá je zaradená z pohľadu výšky platených členských poplatkov do úrovne IV (do tejto úrovne okrem Slovenska patria ešte aj Česká republika, Kanada, Švajčiarsko a USA) má právo navrhnúť svojho zástupcu do výkonného výboru ISBHF 30 dní pred konaním konferencie , VV SHBÚ na svojom zasadnutí 16.12.2011 odhlasoval svojho zástupcu Romana Töröka na schválenie členskými krajinami počas konania konferencie. Zároveň VV SHBÚ nominoval svojho kandidáta za prezidenta ISBHF, pričom bolo odsúhlasené, že zástupca zo Slovenska na konferencii bude hlasovať na prvom mieste v poradí na základe hlasovania VV SHBÚ za Christopha Curchoda zo Švajčiarska. Ostatné krajiny okrem vyššie spomínaného kandidáta navrhli ešte dvoch kandidátov na prezidenta ISBHF a to Georga Gortsosa z Kanady a Víta Řezáča z Českej republiky. Pred samotným sobotným hlasovaním však Christoph Curchod a aj Vít Řezáč stiahli svoju kandidatúru na základe multilaterálnych rokovaní, ktoré prebehli deň predtým večer na piatkovom zasadnutí výkonného výboru ISBHF aj za účasti zástupcov zo Slovenska (Romana Töröka a Róberta Košťála), s tým, že bola dohodnutá nová štruktúra ISBHF, v ktorej na základe viacerých diskusií Slovensko posilnilo svoju doterajšiu pozíciu v riadiacom orgáne ISBHF, keďže získalo miesto jedného z dvoch viceprezidentov ISBHF (tzv. Senior Vice-president) spolu so zástupcom z Českej republiky /Víť Řezáč/ oproti doterajšiemu stavu, keď predtým slovenský zástupca bol viceprezidentom ISBHF ako jeden zo 7 viceprezidentov, pričom v novej štruktúre bude jedným z 2 viceprezidentov a zvyšných 5 členov výkonného výboru ISBHF bude vykonávať funkcie riaditeľov jednotlivých oblastí ako technický riaditeľ, finančný riaditeľ, riaditeľ pre marketing a pod. Dohodnutá nová štruktúra výkonného výboru ISBHF bola odsúhlasená následne na sobotňajšej konferencii, miesto prezidenta ISBHF bolo odhlasované zástupcovi z Kanady Georgovi Gortsosovi, ktorý sa pri hlasovaní stal automaticky aj slovenským nominantom, keďže pri hlasovaní na VV SHBÚ v decembri 2011 skončil podľa počtu hlasov v poradí na 2. mieste a po vzdaní sa kandidatúry Christopha Curchoda sa posunul na prvú priečku. Následne bola odsúhlasená nová vyššie spomínaná dohodnutá štruktúra výkonného výboru ISBHF, kde sa slovenský zástupca Roman Török stal viceprezidentom ISBHF na najbližšie dvojročné obdobie. Jeho hlavnou činnosťou bude pozícia Generálneho riaditeľa sekretariátu ISBHF a zároveň bude mať na starosti z pohľadu zvýšenia kvality trénerov a následne hráčov a samotnej hry, organizovanie medzinárodných seminárov pre trénerov , ktoré sa budú konať na konkrétnom medzinárodnom turnaji v každom roku počas MS jednotlivých kategórii, či už to budú MS mužov a žien resp. MS U20, U18 a U16 v jednotlivých rokoch. Účelom organizovania týchto trénerských seminárov bude zvýšenie úrovne hokejbalových trénerov v jednotlivých krajinách a tým dosiahnutie zvýšenia úrovne kvality jednotlivých hráčov a samotnej hry. Úvodným seminárom by mal byť seminár , ktorý by sa mal konať počas MS U20, U18 a U16 v roku 2012 v Písku a Strakoniciach. Prednášajúcim na tomto seminári by mal byť odborník z Českej republiky na vopred dohodnutú vybranú tému. Očakáva sa, že získané poznatky a skúsenosti postúpia zúčastnení tréneri z jednotlivých reprezentačných tímov na tomto seminári aj trénerom na národnej úrovni po návrate domov a postupne sa bude dať takýmto organizovaním seminárov po vzore ľadového hokeja, kde sa tiež počas MS v hokeji konajú trénerské semináre, zvyšovať kvalita či už trénerov, hráčov a hry v jednotlivých krajinách a samozrejme následne aj na medzinárodnej úrovni vo všetkých vekových kategóriách s najvyšším dôrazom na zvýšenie kvality hráčov pri výchove v mládežníckych kategóriách.

Komunikácia medzi členmi výkonného výboru ISBHF

Novozvolení členovia výkonného výboru vrátane prezidenta ISBHF sa dohodli, že okrem pravidelnej doteraz používanej komunikácie prostredníctvom emailov a osobných stretnutiach na ISBHF konferenciách budú počas roka pravidelne v dvojmesačných intervaloch komunikovať spolu prostredníctvom SKYPE konferencie.
Ďalším zaujímavým bodom rokovania bolo navrhnutie harmonogramu konania jednotlivých medzinárodných turnajov na nasledujúce obdobia:

Rok 2012:

MS v Písku a Strakoniciach 18.6. – 24.6.2012 v kategórii U16, U18 a U20

MS U16 v Pisku v dňoch 19. – 23. júna 20125 krajín CAN, CZE, SVK, SUI, AUT.

MS U18 v Strakoniciach v dňoch 19 – 23. Júna 2012 5 krajín 2012CAN, CZE, HUN, SVK, SUI

MS U20 v Pisku v dňoch 18 – 23. júna 2012 8 krajín CAN, CZE, HUN, SVK, SUI, UK, USA?, AUT?, GER?, FIN?

29.6. – 1.7.2012 Európsky pohár národov – EuropeanNations Cup /muži/.

O ženskej kategórii sa neuvažuje vzhľadom na nezáujem viacerých krajín. Čo sa týka mužskej časti, tento turnaj bol premenovaný z pôvodných Majstrovstiev Európy pri rokovaní vybraných zástupcov výkonného výboru so zástupcom z Maďarska pánom Zoltánom Pavelkom už pred ISBHF konferenciou na vyššie spomenutý Európsky pohár národov z toho dôvodu, že viacerí pravidelní účastníci jednotlivých šampionátov napr. Švajčiarsko, Rakúsko deklarovali, že sa tohto turnaja nezúčastnia. Zároveň vzhľadom na požiadavku zástupcov najdôležitejších Európskych hokejbalových krajín t.j. z Českej republiky a Slovenskej republiky, že sa turnaja zúčastnia iba v tom prípade, keď sa tohto turnaja zúčastní minimálne 8 krajín, čo súvisí v oboch prípadoch aj s podmienkou získania štátnej dotácie na účasť reprezentačného výberu na medzinárodnom turnaji, s tým že podmienka prípadnej účasti nejakého klubu bola už vopred vylúčená pri hlasovaní VV SHBU na jeseň 2011, odsúhlasili členovia konferencie ISBHF, že sa tento turnaj uskutoční iba za tých podmienok, keď sa naplní účasť 8 krajín, pričom okrem Maďarska a už vyššie spomínaných krajín CZE a SVK sa bude musieť z potenciálnych existujúcich sedem kandidátov, ktorým budú počas najbližšieho týždňa rozposlané prihláška a pravidlá turnaja (Rumunsko, Srbsko, Nemecko, Fínsko, Grécko, Lotyšsko, Bulharsko) zúčastniť minimálne 5 krajín. Týchto minimálne 5 krajín musí do termínu 28.2.2012 poslať prihlášku na sekretariát ISBHF a zároveň zaplatiť štartovné do rovnakého termínu. Na základe počtov, koľko krajín sa oficiálne prihlási zaplatením štartovného k 1.3.2012, pri splnení podmienky o minimálnej účasti 8 krajín, budú ostatné krajiny informované, či sa tento Európsky pohár národov bude resp. nebude konať.

16.8. – 19.8.2012 EC resp. WC klubov vo Villachu v Rakúsku podľa toho, či sa turnaja zúčastnia aj kluby zo zámoria. Svoju prípadnú účasť majú jednotlivé krajiny potvrdiť do 28.2.2012. Slovensko má potvrdenú účasť 2 klubov, pričom turnaja sa zúčastnia kluby , ktoré skončia v slovenskej hokejbalovej extralige na 1. a 2. mieste v ročníku 2011/2012, prípadne na ďalších miestach v poradí ak by sa niektorý z týchto tímov nemal záujem zúčastniť turnaja

20.9. – 23.9.2012 Majstrovstvá sveta veteránov v Plzni v Českej republike. V najbližšej dobe bude rozposlaná prihláška a pravidlá do jednotlivých krajín, s tým že sa dá už teraz povedať, že podľa odsúhlasených pravidiel organizátorom podujatia budú sa môcť turnaja zúčastniť hráči v jednotlivých tímoch od 40 rokov a viac t.j. narodení pred 1.1.1973 a 2 vybraní hráči od 38 rokov a viac t.j. narodení pred 1.1.1975 a 2 vybraní hráči od 36 rokov z každého družstva a viac t.j. narodení pred 1.1.1977, ktorí však najprv musia požiadať o povolenie štartu na turnaji prostredníctvom svojej národnej hokejbalovej organizácie direktoriát turnaja.


Rok 2013

Majstrovstvá Európy U16/U18 z dôvodu nezáujmu krajín rozhodnuté, že sa nebudú konať
1.6. – 10.6.2013 MS mužova žien St.John's, Kanada provincia Newfoundland

Druhá polovica augusta resp. začiatok septembra 2013EC resp. WC klubov – Slovenská republika resp. Česká republika získali právo uchádzať sa o toto podujatie a v prípade záujmu a odhlasovaní možnosť zorganizovať tento turnaj resp. o rok neskôr.
Termín nahlásenia prípadného organizovania tohto turnaja bude 31.3.2012 pre prípadných záujemcov z jednotlivých stredísk a miest Slovenska, v každom prípade o slovenskom kandidátovi, ktorého vyberie resp. potvrdí VV SHBÚ budú musieť zástupcovia zo Slovenska informovať na ISBHF konferencii, ktorá sa bude konať počas MS U16,U18 a U20 v Českej republike v Písku a Strakoniciach v júni 2012. Turnaj by sa mal konať buď od 15.8.2013 do 18.8.2013 alebo 22.8. do 25.8.2013 alebo od 29.8. do 1.9.2013 alebo maximálne od 5.9.2013 do 8.9.2013, aby to nezasiahlo do kalendára líg v iných krajinách . Z hľadiska výberu miesta bude vítaná možnosť zorganizovania turnaja v krytej aréne, ale ak by sa takýto záujemca nenašiel je možnosť usporiadať turnaj aj v otvorenej aréne tak ako tomu bude aj v tomto roku 2012 v rakúskom Villachu.

Rok 2014

Jún 2014 MS U16 U18, U20 - Maďarsko sa má vyjadriť do ISBHF konferencie v Písku/Strakoniciach, či bude tento šampionát usporadúvať.
EC resp. WC klubov - Jednotlivé členské krajiny ISBHF môžu vyjadriť svoj záujem organizovať toto podujatie do najbližšej ISBHF konferencie, ktorá sa bude konať v júni 2012 počas MS U16,U18 a U20 v Písku a Strakoniciach. Prisľúbenie miesta konania od ISBHF bude súvisieť aj s dohodou medzi CZE a SVK ohľadom organizovania EC resp. WC v rokoch 2013 a 2014.
September 2014 - MS veteránov - budú oslovené krajinyz CAN, USA, CZE, SUI, GER, AUT, FIN

Rok 2015

Jún 2015 MS mužova žien, Zug , Švajčiarsko
Druhá polovica augusta resp. začiatok septembra 2016 EC resp. WC klubov - Jednotlivé členské krajiny ISBHF môžu vyjadriť svoj záujem organizovať toto podujatie do najbližšej ISBHF konferencie, ktorá sa bude konať v júni 2012 počas MS U16,U18 a U20 v Písku a Strakoniciach

Rok 2016

Jún 2016 U16 U18, U20 – Jednotlivé členské krajiny ISBHF môžu vyjadriť svoj záujem organizovať toto podujatie do najbližšej ISBHF konferencie, ktorá sa bude konať v júni 2012 počas MS U16,U18 a U20 v Písku a Strakoniciach
Druhá polovica augusta resp. začiatok septembra 2016 EC resp. WC klubov - Jednotlivé členské krajiny ISBHF môžu vyjadriť svoj záujem organizovať toto podujatie do najbližšej ISBHF konferencie, ktorá sa bude konať v júni 2012 počas MS U16,U18 a U20 v Písku a Strakoniciach

September 2016 - MS veteránovJednotlivé členské krajiny ISBHF môžu vyjadriť svoj záujem organizovať toto podujatie do najbližšej ISBHF konferencie, ktorá sa bude konať v júni 2012 počas MS U16,U18 a U20 v Písku a Strakoniciach

 

Rok 2017

MS mužov a žien – do najbližšej januárovej konferencie ISBHF v roku 2013 sa majú USA a GER vyjadriť, či majú záujem organizovať tento šampionát.
Druhá polovica augusta resp. začiatok septembra 2015 EC resp. WC klubov - budú oslovení kandidáti z členských krajín ISBHF, aby nominovali kandidátov.

Pravidlá ISBHF

Na konferencii bolo oznámené, že technický riaditeľ bude priebežne sledovať vývoj IIHF pravidiel v hokeji a zároveň o nich informovať na nasledujúcom kongrese ISBHF a zároveň dá možnosť členom ISBHF konferencie rozhodnúť o zaradení nového pravidla do pravidiel ISBHF ak bude relevantné, aby sa predišlo situáciám, ku ktorým dochádza v súčasnosti, že jednotlivé krajiny si zapracúvajú pravidlá IIHF skôr do svojich národných pravidiel ako ISBHF a potom vznikajú problematické situácie pri rôznom výkladoch na medzinárodných turnajoch.

Databáza hráčov zúčastňujúcich sa MS v jednotlivých vekových kategóriách

ISBHF vytvorí v priebehu roka 2012 za pomoci organizátorov MS v rôznych kategóriách od roku 2009 databázu hráčov v elektronickej forme , ktorí sa zúčastnili týchto turnajov a bude v tom pokračovať aj v budúcnosti.

Skúsenosti s doteraz používaným povrchom a výber povrchu pre medzinárodné podujatia do budúcnosti

Jednotlivé členské krajiny do 28.2.2012 sa majú vyjadriť, aké majú skúsenosti s používaním tzv. outdoor povrchu z firmy Sportcourt, ktorý sa používal napr. na MS 2011 mužov a žien v Bratislave resp. 2010 MS U20 vo Villachu. Na základe získaných skúseností a názorov od jednotlivých krajín, výkonný výbor ISBHF posúdi zmluvu s touto firmou na ďalšie obdobie resp. sa bude uvažovať o podpísaní zmluvy na tzv. indoor povrch pri medzinárodných turnajoch.

International Player of the Year pre mužskú a ženskú kategóriu

Členovia ISBHF konferencie na základe návrhov zástupcov z Českej a zo Slovenskej strany odsúhlasili, že za rok 2011 na cenu International Player of the Year bude nominovaný hráč Českej republiky pre kategóriu mužov a zo Slovenskej republiky za kategóriu žien. Nomináciu za SR potvrdí výkonný výbor SHBU na svojom februárovom zasadnutí a treba ju zaslať do 28. februára 2012 na sekretariát ISBHF. Jednou z kandidátok je brankárka Zuzana Tomčíková.

Sieň slávy

Počas roka 2012 prebehne ďalšia nominácia a odsúhlasenie výkonným výborom ISBHF vybraných hráčov a trénerov do Hall of Fame ISBHF.

Nominovanie a odsúhlasenie Šéfa Európskych rozhodcov

V júni na MS v Písku a Strakoniciach bude výberové konanie na šéfa Európskych rozhodcov.

TOPHBL informovali Ing. Roman Török v spolupráci s Mgr. Róbertom Košťálom. 
 

 

Vaše hodnotenie: None Priemer: 4.7 (13 votes)
Značky

CAPTCHA
Táto otázka slúži na odradenie spamerov.
1 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.