Mamut Cup 2011 sa blíži


By TOPhbl.sk - Posted on 12 apríl 2011

Prinášame vám plné znenie pozvánok na jednotlivé turnaje Mamut Cupu 2011, ktoré sú zároveň majstrovstvami Slovenska.

 

 

Majstrovstvá SR - Mamut Cup 2011
Martin 29.4. – 1.5.2011 (kategória U18)

Organizátor: Turčianska hokejbalová únia, SHbÚ

Vek. kategória: dorastenci U18 (nar.1.1.1993 a mladší)

Miesto konania: Zimný štadión v Martine (prípadne ihrisko pri Sokolovni v Martine

Začiatok turnaja: 29.4.2011 o 8.30

Prezentácia: od 8:00 hod.

Prihlášky: Pošta - Slovenská hokejbalová únia, Junácka 6, 832 80 Bratislava
E-mail - hokejbal@hokejbal.sk
Termín: do 15. apríla 2011
Prihláška bude súčasťou týchto propozícií.

Riaditeľ turnaja: Roman Kopka tel. 0905 849 744

Riadiaci orgán turnaja: Roman Kopka tel. 0905 849 744
Členovia DK a ŠTK SHbÚ

Hrací čas: 2x15min. (čistý čas)

Pravidlá: 5+1, podľa platných pravidiel SHbÚ, povinná prilba s mriežkou, rukavice, holené chrániče, jednotná farba dresov (u brankárov nie je povinná)

Tresty: 2, 5+OK, 10 minút, OK, TH
Hráč, ktorému bude udelený trest 5+OK, alebo dva 10 minútové tresty má zastavenú činnosť na 1 turnajové stretnutie. Poplatok za odpustenie trestu je 5€. Protesty je možne podať (písomnou formou) do 15 minút od ukončenia daného zápasu do rúk riadiaceho orgánu turnaja a poplatok za protest je 5€.

Registrácia: Každé družstvo pred začiatkom turnaja predloží riadiacemu orgánu súpisku družstva. Na súpiske môže byť uvedený minimálny počet 11+1 a maximálny počet 22+3 hráčov.
V zápise o stretnutí môže byť uvedených min.10+1 a max. 20+2 hráčov.
Turnaja sa môžu zúčastniť len hráči registrovaní v SHbÚ s platným registračným preukazom, v ktorom bude potvrdenie od lekára (musia ho mať všetci so sebou).
Riadiaci orgán akceptuje aj potvrdenie od lekára na samostatnom lístku, vydané k danému turnaju.
Riadiaci orgán NEAKCEPTUJE potvrdenie od rodičov.
Hráč, ktorý nebude mať potvrdenie od lekára, nemôže hrať.

Rozhodcovia: deleguje organizátor po dohode s komisiou rozhodcov
SHbÚ

Štartovné: 100 eur (zaplatiť pred začiatkom turnaja alebo prevodom na č. ú. SLSP 172432838/0900)

Ceny: 1. – 3.miesto, pohár, diplom, medaile (v kategórii bude vyhodnotený naj. brankár, strelec, obranca, najproduktívnejší hráč, Fair play)

Stravovanie: Reštaurácia Gurmán - 043/4287379, 0908 988 881 (je možné dohodnúť si raňajky, obed i večeru).

Ubytovanie: Internát Spojenej školy v Martine (asi 1 000 m od zimného štadióna)
Peter Hulej – 0905 564 373
e-mail: ssmt.ubyt@vuczilina.sk
Cena: 6 euro za osobu, izba – tri postele.
Kapacita: 300 – 350 miest (čím skôr, tým lepšie)

 

Majstrovstvá SR - Mamut Cup 2011
Nové Zámky 14.-15.5.2011 (kategória U8)

Organizátor: Hbk Nové Zámky

Vek. kategória: žiaci, žiačky U8 (nar.1.1.2003 a mladší)

Miesto: hokejbalové ihrisko, ulica Gúgska, Nové Zámky
(futbalový štadión L.Gancznera)

Začiatok turnaja: 14.5.2011 o 8.30

Prezentácia: od 8:00 hod.

Prihlášky: Pošta - Slovenská hokejbalová únia, Junácka 6, 832 80 Bratislava
E-mail - hokejbal@hokejbal.sk
Termín: do 15. apríla 2011
Prihláška bude súčasťou týchto propozícií.

Riaditeľ turnaja: Juraj Ludaš, tel. 0911 999 665

Organizátori turnaja: Novozámocká Hokejbalová Únia

Riadiaci orgán turnaja: Juraj Ludaš, tel. 0911 999 665
členovia ŠTK a DK SHbÚ

Hrací čas: 2 x 12 minút - čistý čas (spresní sa podľa počtu po uzávierke prihlášok)

Pravidlá: 3+1, bude sa hrať na šírku ihriska, na jednej tretine dĺžky, povinná prilba s mriežkou, rukavice, holené chrániče, jednotná farba dresov (u brankárov nie je povinná)

Rozhodcovia: deleguje organizátor po dohode s komisiou rozhodcov
SHbÚ

 

Tresty: 1, 3+OK, 6 minút, OK, TH
Hráč, ktorému bude udelený trest 3+OK, alebo dva 6 minútové tresty má zastavenú činnosť na 1 turnajové stretnutie. Poplatok za odpustenie trestu je 5€. Protesty je možne podať (písomnou formou) do 15 minút od ukončenia daného zápasu do rúk riadiaceho orgánu turnaja a poplatok za protest je 5€.

 

Registrácia: Každé družstvo pred začiatkom turnaja predloží riadiacemu orgánu súpisku družstva. Na súpiske môže byť uvedený minimálny počet 11+1 a maximálny počet 22+3 hráčov.
V zápise o stretnutí môže byť uvedených min.10+1 a max. 20+2 hráčov.
Turnaja sa môžu zúčastniť len hráči registrovaní v SHbÚ s platným registračným preukazom, v ktorom bude potvrdenie od lekára (musia ho mať všetci so sebou).
Riadiaci orgán akceptuje aj potvrdenie od lekára na samostatnom lístku, vydané k danému turnaju.
Riadiaci orgán NEAKCEPTUJE potvrdenie od rodičov.
Hráč, ktorý nebude mať potvrdenie od lekára, nemôže hrať.

Štartovné: 40€, prevodom na č.ú. VÚB 2718376057/ 0200
do 15.4.2011
Ceny: 1. – 3.miesto, pohár, diplom, medaile (v kategórii bude vyhodnotený naj. brankár, strelec, obranca, najproduktívnejší hráč)
Ubytovanie: Šport Hotel, Nové Zámky, cena 9-14€ na osobu

Občerstvenie: individuálne, v blízkosti areálu

Majstrovstvá SR - Mamut Cup 2011
Nové Zámky 14.-15.5.2011 (kategória U10, U12)

Organizátor: Hbk Nové Zámky

Vek. kategória: žiaci, žiačky U10 (nar.1.1.2001 a mladší)
Žiaci, žiačky U12 (nar.1.1.1999 a mladší)

Miesto: hokejbalové ihrisko, ulica Gúgska, Nové Zámky
(futbalový štadión L.Gancznera)

Začiatok turnaja: 14.5.2011 o 8.30

Prezentácia: od 8:00 hod.

Prihlášky: Pošta - Slovenská hokejbalová únia, Junácka 6, 832 80 Bratislava
E-mail - hokejbal@hokejbal.sk
Termín: do 15. apríla 2011
Prihláška bude súčasťou týchto propozícií.

Riaditeľ turnaja: Juraj Ludaš, tel. 0911 999 665

Organizátori turnaja: Novozámocká Hokejbalová Únia

Riadiaci orgán turnaja: Juraj Ludaš, tel. 0911 999 665
členovia ŠTK a DK SHbÚ

Hrací čas: 2 x 12 minút - čistý čas (spresní sa podľa počtu po uzávierke prihlášok)

Pravidlá: 5+1, podľa platných pravidiel SHbÚ, povinná prilba s mriežkou, rukavice, holené chrániče, jednotná farba dresov (u brankárov nie je povinná)

Rozhodcovia: deleguje organizátor po dohode s komisiou rozhodcov
SHbÚ
Tresty: 1, 3+OK, 6 minút, OK, TH
Hráč, ktorému bude udelený trest 3+OK, alebo dva 6 minútové tresty má zastavenú činnosť na 1 turnajové stretnutie. Poplatok za odpustenie trestu je 5€. Protesty je možne podať (písomnou formou) do 15 minút od ukončenia daného zápasu do rúk riadiaceho orgánu turnaja a poplatok za protest je 5€.

 

Registrácia: Každé družstvo pred začiatkom turnaja predloží
riadiacemu orgánu súpisku družstva. Na súpiske môže byť uvedený minimálny počet 11+1 a maximálny počet 22+3 hráčov.
V zápise o stretnutí môže byť uvedených min.10+1 a max. 20+2 hráčov.
Turnaja sa môžu zúčastniť len hráči registrovaní v SHbÚ s platným registračným preukazom, v ktorom bude potvrdenie od lekára (musia ho mať všetci so sebou).
Riadiaci orgán akceptuje aj potvrdenie od lekára na samostatnom lístku, vydané k danému turnaju.
Riadiaci orgán NEAKCEPTUJE potvrdenie od rodičov.
Hráč, ktorý nebude mať potvrdenie od lekára, nemôže hrať.

Štartovné: 70€, prevodom na č.ú. VÚB 2718376057/0200
do 15.4.2011
Ceny: 1. – 3.miesto, pohár, diplom, medaile (v kategórii bude vyhodnotený naj. brankár, strelec, obranca, najproduktívnejší hráč)
Ubytovanie: Šport Hotel, Nové Zámky, cena 9-14€ na osobu

Občerstvenie: individuálne, v blízkosti areálu

Majstrovstvá SR - Mamut Cup 2011
Vrútky 29.4. – 1.5.2011 (kategória U14)

Organizátor: HbK KOMETA Vrútky, SHbÚ

Vek. kategória: žiaci U14 (nar.1.1.1997 a mladší)

Miesto konania: hokejbalové ihrisko KOMETA Vrútky
(100m od železničnej stanice Vrútky)

Začiatok turnaja: 29.4.2011 o 8.30

Prezentácia: od 8:00 hod.

Prihlášky: Pošta - Slovenská hokejbalová únia, Junácka 6, 832 80 Bratislava
E-mail - hokejbal@hokejbal.sk
Termín: do 15. apríla 2011
Prihláška bude súčasťou týchto propozícií.

Riaditeľ turnaja: Pavol Vojtas tel. 0907 424 061

Zástupcovia riaditeľa: Miroslav Daubner tel. 0905 646 191
PhDr. Marek Grejták
Libor Pomikalek
Jozef Pallo

Riadiaci orgán turnaja: Pavol Vojtas tel. 0907 424 061
Členovia DK a ŠTK SHbÚ

Hrací čas: 2x15min. (čistý čas)

Pravidlá: 5+1, podľa platných pravidiel SHbÚ, povinná prilba s mriežkou, rukavice, holené chrániče, jednotná farba dresov (u brankárov nie je povinná)

Rozhodcovia: deleguje organizátor po dohode s komisiou rozhodcov
SHbÚ

Tresty: 1, 5+OK, 10 minút, OK, TH
Hráč, ktorému bude udelený trest 5+OK, alebo dva 10 minútové tresty má zastavenú činnosť na 1 turnajové stretnutie. Poplatok za odpustenie trestu je 5€. Protesty je možne podať (písomnou formou) do 15 minút od ukončenia daného zápasu do rúk riadiaceho orgánu turnaja a poplatok za protest je 5€.

Registrácia: Každé družstvo pred začiatkom turnaja predloží riadiacemu orgánu súpisku družstva. Na súpiske môže byť uvedený minimálny počet 11+1 a maximálny počet 22+3 hráčov.
V zápise o stretnutí môže byť uvedených min.10+1 a max. 20+2 hráčov.
Turnaja sa môžu zúčastniť len hráči registrovaní v SHbÚ s platným registračným preukazom, v ktorom bude potvrdenie od lekára (musia ho mať všetci so sebou).
Riadiaci orgán akceptuje aj potvrdenie od lekára na samostatnom lístku, vydané k danému turnaju.
Riadiaci orgán NEAKCEPTUJE potvrdenie od rodičov.
Hráč, ktorý nebude mať potvrdenie od lekára, nemôže hrať.

Štartovné: 80 eur (zaplatiť pred začiatkom turnaja alebo prevodom na č. ú. SLSP 0351751690/0900)

Ceny: 1. – 3.miesto, pohár, diplom, medaile (v kategórii bude vyhodnotený naj. brankár, strelec, obranca, najproduktívnejší hráč, Fair play)
Občerstvenie: Zabezpečené v bufete, v areáli ihriska

Ubytovanie: ubytovňa FATRANKA (kontakt 0948 887 007)
penzión MARCO POLO (kontakt 0905 534 93
penzión JORDAN (kontakt 0907 836 758)

alebo sme Vám ochotný ubytovanie ako aj stravovanie zabezpečiť podľa vášho záujmu, ale v čo najskoršom termíne na t.č. 0907424 061

Mamut CUP 2011
Majstrovstvá Slovenska „Veteránov“ v hokejbale Pruské

02 až 03. júl 2011
Organizátor : ŠK 98 Pruské v spolupráci s OcÚ v Pruskom, ZŠ Hugolína
Gavloviča v Pruskom a SHbÚ.
Organizačný výbor : Ing. Buday Ondrej
Ing. Gábor Vladimír
Cíbik František
Disciplinárna komisia a ŠTK : Ing. Buday Ondrej, Mihál Jaroslav, Roman Čačko
Termín : 02. až 03.07.2011
Počet účastníkov : max 8 (Rok narodenie 1976 a starší)
Účastníci : strediská, ktoré sú členmi SHbÚ.
Štartovné : 150 eur
Štartovné sa bude platiť na mieste, pred prvým zápasom, alebo
na účet ŠK 98 Pruské, č.ú.: 0362708604/0900, Slovenská
sporiteľňa a.s., pobočka v Ilave.
Hrací čas : 2x15 minút, čistý čas (podľa počtu účastníkov)
Začiatok turnaja : sobota 02.07.2011 o 8:30 hod. .
Pravidlá : Hrať sa bude podľa platných pravidiel SHbÚ.
Počet hráčov 5+1, bezdotykové zakázané uvolnenie.
Výstroj: chrániče, rukavice.
Všetci hráči jedného družstva musia mať jednotné dresy, tepláky
resp. štulpne u brankárov nemusí byť zachovaná farba dresov.
Domáce družstvo na súpiske svetlé dresy, hosťujúce družstvo na
súpiske tmavé dresy.
Čakacia doba nie je.
Tresty podľa sadzobníka SHbÚ ( 2, 5, 10, OT )
Hráč, ktorému bude udelený trest OT, alebo dva desať minútové
tresty, má zastavenú činnosť na jedno stretnutie.
Protesty je možné urobiť písomnou formou do 15. minút od
ukončenia zápasu do rúk DK a poplatok za riešenie je 10 eur.
Súpiska družstva : Každé družstvo pred začiatkom turnaja predloží riadiacemu
orgánu súpisku družstva.
Rozhodcovia : Určí a deleguje organizátor.
Ceny : Každé družstvo bude po skončení turnaja odmenené diplomom
a upomienkovým predmetom. Odmenení budú aj najlepší
jednotlivci. Poháre a medaile za prvé tri miesta.
Šatne : Budú k dispozícií v ZŠ Pruské .
Registrácia : Roman Čačko
Stravovanie : Zabezpečené v areáli ihriska formou bufetu.
Reštaurácia FURMAN, 300m od ihriska.
Reštaurácia VRŠATEC, 300m od ihriska.

Majstrovstvá SR - Mamut Cup 2011
Nitra 27. – 29.5.2011 (kategória U20)

Usporiadateľ: Na základe rozhodnutia VV SHbÚ usporiadateľom hokejbalového turnaja MAMUT CUP 2011, M-SR v kategóriách U16 je
HBK Nitrianski rytieri Nitra

Veková kategória: juniori U20 (nar. 1.1.1991 a mladší)

Organizačný výbor: HBK Nitrianski rytieri Nitra

Riadiaci orgán: ŠTK a DK SHbÚ

Termín: 27.- 29. máj 2011

Miesto konania: Zimný štadión, vedľajšia plocha, Jesenského 2, Nitra

Účastníci: Účastníkmi turnaja MAMUT CUP 2011, M-SR v kategórii U20 môžu byť len výbery tých hokejbalových stredísk, ktoré sú členmi Slovenskej hokejbalovej únie, výbery iných miest sa môžu turnaja zúčastniť len po dohode s riadiacim orgánom turnaja.

Prihlášky: Zasielajte na Slovenskú hokejbalovú úniu:
Poštou na adresu: Slovenská hokejbalová únia
Junácka 6
832 80 Bratislava
E-mailom: hokejbal@hokejbal.sk
Faxom: +421 2 492 492 35

Najneskôr do 13.5.2011

Prihláška je súčasťou týchto propozícií.

Štartovné: 100,- EUR. Štartovné je potrebné zaplatiť do 13.5.2011 na účet organizátora: 2869161854/0200,VÚB Banka

Hrací čas: 2x15 minút čistý čas

Hrací model: Hrací model a rozlosovanie turnaja M-SR U20 budú stanovené na
základe počtu prihlásených družstiev.
Presný hrací model a rozlosovanie turnaja zašle usporiadateľ M-SR U20 najneskôr do 20.5.2011.

Pravidlá: M-SR U20 sa budú hrať podľa platných pravidiel SHbÚ (výstroj –
povinné prilby s ochranným plexisklom alebo mriežkou, chrániče
nôh, rukavice, jednotnosť družstva vo výstroji).
Súpiska družstva: Každé družstvo pred začiatkom turnaja predloží riadiacemu orgánu súpisku družstva. Na súpiske môže byť uvedený maximálny počet 22+3 hráčov.
V zápise o stretnutí môže byť uvedených 20+2 hráčov.
Turnaja sa môžu zúčastniť len hráči registrovaní v SHbÚ s platným registračným preukazom, v ktorom bude potvrdenie od lekára (musia ho mať všetci so sebou).
Riadiaci orgán akceptuje aj potvrdenie od lekára na samostatnom lístku, vydané k danému turnaju.
Riadiaci orgán NEAKCEPTUJE potvrdenie od rodičov.
Hráč, ktorý nebude mať potvrdenie od lekára, nemôže hrať.

Rozhodcovia: Deleguje usporiadateľ v súčinnosti s Komisiou rozhodcov SHbÚ.

Ceny: Každé družstvo bude po skončení turnaja odmenené diplomom a upomienkovým predmetom, družstvá umiestnené na prvých troch miestach budú ocenené pohárom a medailami. Odmenení budú aj najlepší jednotlivci turnaja (brankár, obranca, útočník, hráč).

Ubytovanie: Účastníci turnaja M-SR U20 si ubytovanie zabezpečujú sami,
prípadne môžu o pomoc pri vybavovaní ubytovania požiadať
usporiadateľa turnaja.

Šatne: Šatne so sprchami sú zabezpečené v priestoroch zimného štadióna.

Stravovanie: Stravovanie je možné v blízkych reštauráciách, v areáli ihriska bude zabezpečené stravovanie formou bufetu.

Zdravotná služba: Bude k dispozícii počas celého turnaja v areáli ihriska.

Poriadková služba: Zabezpečuje usporiadateľ.

 

Usporiadateľ - kontaktná adresa:

Juraj Bubák
HBK Nitrianski Rytieri
Kupecká 16
949 01 Nitra
Tel. č. : 0915 515 763
e-mail: bubak.bubo@gmail.com
 

Majstrovstvá SR - Mamut Cup 2011
Nitra 27. – 29.5.2011 (kategória U16)

Usporiadateľ: Na základe rozhodnutia VV SHbÚ usporiadateľom hokejbalového turnaja MAMUT CUP 2011, M-SR v kategóriách U16 je
HBK Nitrianski rytieri Nitra

Veková kategória: žiaci U16 (nar. 1.1.1995 a mladší)

Organizačný výbor: HBK Nitrianski rytieri Nitra

Riadiaci orgán: ŠTK a DK SHbÚ

Termín: 27.- 29. máj 2011

Miesto konania: Zimný štadión, vedľajšia plocha, Jesenského 2, Nitra

Účastníci: Účastníkmi turnaja MAMUT CUP 2011, M-SR v kategórii U16 môžu byť len výbery tých hokejbalových stredísk, ktoré sú členmi Slovenskej hokejbalovej únie, výbery iných miest sa môžu turnaja zúčastniť len po dohode s riadiacim orgánom turnaja.

Prihlášky: Zasielajte na Slovenskú hokejbalovú úniu:
Poštou na adresu: Slovenská hokejbalová únia
Junácka 6
832 80 Bratislava
E-mailom: hokejbal@hokejbal.sk
Faxom: +421 2 492 492 35

Najneskôr do 13.5.2011

Prihláška je súčasťou týchto propozícií.

Štartovné: 100,- EUR. Štartovné je potrebné zaplatiť do 13.5.2011 na účet organizátora: 2869161854/0200,VÚB Banka

Hrací čas: 2x15 minút čistý čas

Hrací model: Hrací model a rozlosovanie turnaja M-SR U16 budú stanovené na
základe počtu prihlásených družstiev.
Presný hrací model a rozlosovanie turnaja zašle usporiadateľ M-SR
U16 najneskôr do 20.5.2011.

Pravidlá: M-SR U16 sa budú hrať podľa platných pravidiel SHbÚ (výstroj –
povinné prilby s ochrannou mriežkou, chrániče nôh, rukavice, jednotnosť mužstva vo výstroji).

Súpiska družstva: Každé družstvo pred začiatkom turnaja predloží riadiacemu orgánu súpisku družstva. Na súpiske môže byť uvedený maximálny počet 22+3 hráčov.
V zápise o stretnutí môže byť uvedených 20+2 hráčov.
Turnaja sa môžu zúčastniť len hráči registrovaní v SHbÚ s platným registračným preukazom, v ktorom bude potvrdenie od lekára (musia ho mať všetci so sebou).
Riadiaci orgán akceptuje aj potvrdenie od lekára na samostatnom lístku, vydané k danému turnaju.
Riadiaci orgán NEAKCEPTUJE potvrdenie od rodičov.
Hráč, ktorý nebude mať potvrdenie od lekára, nemôže hrať.

Rozhodcovia: Deleguje usporiadateľ v súčinnosti s Komisiou rozhodcov SHbÚ.

Ceny: Každé družstvo bude po skončení turnaja odmenené diplomom a upomienkovým predmetom, družstvá umiestnené na prvých troch miestach budú ocenené pohárom a medailami. Odmenení budú aj najlepší jednotlivci turnaja (brankár, obranca, útočník, hráč).

Ubytovanie: Účastníci turnaja M-SR U16 si ubytovanie zabezpečujú sami,
prípadne môžu o pomoc pri vybavovaní ubytovania požiadať
usporiadateľa turnaja.

Šatne: Šatne so sprchami sú zabezpečené v priestoroch zimného štadióna.

Stravovanie: Stravovanie je možné v blízkych reštauráciách, v areáli ihriska bude zabezpečené stravovanie formou bufetu.

Zdravotná služba: Bude k dispozícii počas celého turnaja v areáli ihriska.

Poriadková služba: Zabezpečuje usporiadateľ.

Usporiadateľ - kontaktná adresa:

Juraj Bubák
HBK Nitrianski Rytieri
Kupecká 16
949 01 Nitra
Tel. č. : 0915 515 763
e-mail: bubak.bubo@gmail.com

 

PrílohaVeľkosť
Prihláška M-SR 2011 masters.doc98.5 KB
Propozície M-SR 2011 masters.pdf260.4 KB
Propozície M-SR 2011 U8.doc115.5 KB
Propozície M-SR 2011 U10, 12.doc113.5 KB
Propozície M-SR 2011 U14.doc37.5 KB
Propozície M-SR 2011 U16.doc41.5 KB
Propozície M-SR 2011 U18.doc41 KB
Propozície M-SR 2011 U20.doc41.5 KB
PROPOZíCIE ženy U18.pdf260.5 KB
Vaše hodnotenie: None Priemer: 5 (2 votes)

CAPTCHA
Táto otázka slúži na odradenie spamerov.
3 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.