Martin pripravuje turnaj pre Slovákov i Čechov


By Ján Ivančík - Posted on 23 apríl 2011

V sobotu deviateho júla sa začne medzinárodný turnaj Primator Cup 2011 v Martine.

Organizátor : Hokejbalový klub ŠKB Izoglobal Martin

Organizačný výbor : Aurel Nauš, Peter Jurošek

Termín : 9 – 10. júl 2011

Miesto konania : Hokejbalový štadión Sokolovňa v Martine

Počet účastníkov : 8 ( osem ) , pozvané budú mužstvá z Českej a Slovenskej republiky .

Štartovné : 100,-€. Ak niektorý z účastníkov turnaja oznámi svoju neúčasť na turnaji neskôr ako jeden týždeň pred turnajom, suma 100,- € prepadá v prospech organizátora. Štartovné je možné zaplatiť na účet číslo 2621026739/1100 v Tatra Banka, a.s. Martin alebo poštovou poukážkou na adresu organizátora.

Začiatok turnaja : sobota 9. júl 2011 o 9.00 hod.

Termín prihlášok : 25. jún 2011 s pripojeným dokladom o zaplatení štartovného, rozhodujúci je dátum na pečiatke Pošty.
Upozornenie : Všetky prihlášky sú záväzné !!!

Hrací čas : 2 x 15 min.čistý čas,

Herný systém a pravidlá : Hrá sa podľa platných pravidiel SHbÚ, plávajúca modrá čiara, umelá loptička.
Účastníci budú rozdelení do dvoch skupín , kde sa stretne každý s každým,
Do play – off postupujú mužstvá umiestnené na 1, 2 a 3. mieste

Loptičky na každé stretnutie dodá mužstvo, ktoré bude v zápise o stretnutí uvedené ako domáce a to v počte 3 ks.

Tresty : podľa sadzobníka SHbÚ ( 2,5,10,DKZ ).
Hráč, ktorému bude udelený trest DKZ alebo dva 10.min.tresty má zastavenú činnosť na 1 turnajové stretnutie . Poplatok za odpustenie trestu je 20,- €.

Protesty : Je možné urobiť písomnou formou do 15.min.od ukončenia stretnutia do rúk organizátora turnaja a poplatok za protest je 10,- €.

Výstroj : Všetci hráči jedného mužstva musia mať jednotné dresy, štulpne, u brankárov musí byť zachovaná aspoň farba dresov. Podmienkou je, aby mal každý hráč rukavice určené pre hokejbal resp. hokej ( nie plátenky ).

Rozhodcovia : určí a deleguje organizátor .

Ceny : umiestnenie na 1 – 4. mieste (pohár , diplom, vecná cena),
umiestnenie na 5 – 8. mieste (diplom )
najlepší brankár ( pohár , diplom ,vecná cena )
najproduktívnejší hráč (pohár, vecná cena)
najlepší útočník (pohár, vecná cena)
najlepší obranca ( pohár, diplom, vecná cena )

Ubytovanie : Zabezpečujú si účastníci sami.
Ubytovanie pre rozhodcov , pozvaných hostí a funkcionárov zabezpečuje na základe písomnej resp. telefonickej objednávky organizátor na vlastné náklady .

Šatne : Zabezpečené v počte 4 miestnosti .

Občerstvenie: Zabezpečené v areáli ihriska formou bufetu

Poriadková služba : Bude zabezpečená v počte dvoch členov usporiadateľskej služby, ktorí budú riadne označení.

Záverečné propozície : Budú zaslané prihláseným účastníkom týždeň pred termínom začiatku turnaja.

Kontaktná adresa pre zasielanie prihlášok :

Peter Jurošek
Hurbanova 8
036 01 Martin
Slovenská republika
Tel./fax : 00421 – 43 – 4288 000
Mobil : 00421 – 903 – 652 720
00421- 918- 797 111
e-mail : peto@ekono-print.sk
web: www.skbmartin.sk
 

Rozlosovanie:

 

 

Sobota 9.júl 2011 Nedeľa 10.júl 2011

9.00 hod. A – B 8.00 hod. B – C

10.00 hod. E - F 9.00 hod. F - G

11.00 hod. C – D 10.15 hod. B2 – A3

12.00 hod. G – H 11.00 hod. A2 – B3

13.00 hod. A – C 12.00 hod. A1 – víťaz B2/A3 1. semifinále

14.00 hod. E - G 13.00 hod. B1 – víťaz A2/B3 2. semifinále

15.00 hod. B - D 14.30 hod. o 3 – 4. miesto

16.00 hod. F - H 15.30 hod. FINÁLE

17.00 hod. A - D 16.45 hod. Slávnostné ukončenie

18.00 hod. E - H

19.00 hod. Ukončenie prvého
hracieho dňa
19.10 hod. LOSOVANIE TOMBOLY

Zatiaľ nikto nehlasoval
Značky

CAPTCHA
Táto otázka slúži na odradenie spamerov.
4 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.