Centrá voľného času v ohrození, hokejbal ohrozený nie iba v Žiline


By joziva - Posted on 24 máj 2010

Nová legislatívna úprava spôsobila vrásky na čele predstaviteľov centier voľného času na celom Slovensku. Medzi také patrí napríklad aj centrum Žirafa, ktoré organizuje hokejbalovú ligu v Žiline.

zdroj správy: blog.zirafa.sk

Centrá voľného času (kam patrí aj Žirafa), školské kluby detí či školské strediská záujmovej činnosti patria medzi školské zariadenia, ktoré sú financované podobne ako základné a stredné školy.

Ministerstvo školstva každoročne určuje výšku príspevku na člena a celý balík peňazí posiela obci, v ktorej je školský klub zriadený. Práca v takomto type organizácie preto so sebou prináša jedinú istotu. Tou je paradoxne NEISTOTA. Namiesto rozvoja činností a koncepčnej práci, venujeme každý rok prevažnú časť energie na boj o samotnú existenciu. Po strede 19. mája 2010 máme konečne jednu ISTOTU. Istotu definitívneho konca.
Vláda Slovenskej republiky na svojom 209. zasadnutí schválila návrh, ktorým mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Dôvodová správa k schválenému materiálu hovorí: „Touto úpravou sa navrhuje zamedziť neúmernému zvyšovaniu objemu finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času a v školských strediskách záujmovej činnosti na úkor objemov finančných prostriedkov pre materské školy, základné umelecké školy, jazykové školy a ostatné školské zariadenia.“ Reálnym dôsledkom tejto úpravy je faktická likvidácia Centier voľného času v dnešnej podobe a rozsahu pôsobnosti. Od 1.1.2011 nebude možné vykonávať činnosť v alokovaných pracoviskách – v prípade Žirafy to je Čadca, Skalité, P. Bystrica a Púchov. Ďalším, nemenej dôležitým obmedzením, bude spôsob financovania. Štát končí s podporou aktivít a záujmového vzdelávania pri osobách starších ako 14 rokov (aktuálne do 30 rokov). Aby toho nebolo málo, tak osoby od 5 do 14 rokov, budú financované iba na úrovni 30 % v porovnaní so súčasným modelom, pričom už nebude započítaná ani viacnásobná účasť na aktivitách. Sumár týchto zmien je nezlučiteľný s ďalším fungovaní nielen Žirafy, ale drvivej väčšiny podobných centier.
Za sedem rokov existencie sme čelili mnohým problémom, ktoré boli často na hranici únosnosti. Viaceré boli verejne známe a bytostne sa vás dotýkali (napríklad situácia s halovými priestormi, transformácia zo súkromného centra na mestské, ...). Mnohé sme riešili interne s ohľadom, aby nebol obmedzený komfort a rozsah nami poskytovaných služieb (30% úbytok finančných prostriedkov za ostatné dva roky, stavebné projekty Javorku, Karpatská). Avšak so zreteľom na poslednú legislatívnu úpravu sa zrejme vyčerpal potenciál na hľadanie riešení, ktoré zabezpečia kontinuitu toho, čo sa snažíme pre vás robiť. Vyčerpali sa nielen možnosti, ale už aj chuť a energia. Tento zápas sme prehrali a zrejme tak zažívame poslednú sezónu.

K danej problematike sa už vyjadril aj primátor Žiliny Ivan Harman slovami: “V stredu  Vláda SR na svojom zasadnutí prijala zmenu financovania Centier voľného času a Základných umeleckých škôl. Uplatnenie týchto nových pravidiel by v Žiline znamenalo takmer úplnú likvidáciu týchto školských zariadení. Konkrétne by mesto a súkromní zriaďovatelia na financovanie týchto zariadení dostali o 70% menej prostriedkov ako doteraz. Množstvo pedagógov a zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a mládežou by stratilo zamestnanie. Čo je najhoršie, v Žiline by stratilo možnosť športovať, učiť sa cudzie jazyky, hrať na hudobné nástroje, či navštevovať rôzne krúžky viac ako 4 000 detí a mladých ľudí. Tento krok vlády, ktorého cieľom bolo paradoxne napraviť zneužívanie systému financovania, najmä zo strany niektorých Centier voľného času v malých obciach, bude mať opačné dôsledky a postihne tých, ktorí skutočne s mládežou reálne pracovali. Celá táto zmena je nekompetentná a narúša už zabehaný systém mimoškolských aktivít a vzdelávania detí a mládeže. Tento krok Vlády SR likvidačne postihne približne 170 miest a obcí, čiže 300 000 detí a mladých na celom Slovensku, vrátane Žiliny. Mesto Žilina bude iniciovať a podporovať všetky aktivity smerujúce ku náprave tohto nezmyselného nariadenia.”

Centrá voľného času zaslali vláde otvorený list, k protestu sa pridali viaceré mestá na celom území Slovenska. Kvôli nepoctivému financovaniu v malých obciach tak novela zasiahla všetkých poskytovateľov mimoškolského vzdelávania a prevádzkovateľov športových aktivít. Do ohrozenia sa tak dostali i niektoré hokejbalové ligy na Slovensku.

Vaše hodnotenie: None Priemer: 5 (1 vote)

CAPTCHA
Táto otázka slúži na odradenie spamerov.
10 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.