2 : Slovensko 1

21.02.2015 o 09:30  v  skončil
ČasUdalosť
45:00 Zpasom Vs sprevdzali Jano Ivan?k a Dvid Gondek. ?oskoro pribudne i report a hlasy od Mria Takra. V?aka za pozornos?!
45:00 Tak a je rozhodnut! vaj?iarsko u nie je hokejbalov trpaslk a na domcom svetovom ampionte s nm treba po?ta?. Zrodila sa druh porka Slovenska od Helvtov. N program pokra?uje zpasom ?esko - Slovensko o 19:30, ale info na TOPhbl.sk njdete, samozrejme, aj z poobed?ajieho merania sl ?eska so vaj?iarsko.
44:30 Marc na trestn lavicu - Slovci odvolvaj brankra.
44:00 Prehnan snaha Bujdka a vyl?enie za podrazenie.
43:00 Zostvaj posledn dve minty tretieho dejstva, nai sa snaia o vyrovnanie, zatia? vak nenachdzaj recept na vaj?iarsky mr.
41:33 Presilov hra sa skon?ila, nai reprezentanti maj necel tyri minty na vyrovnanie. Inak sa zrod druh vhra vaj?iarov v histrii nad naim vberom.
40:33 ?as sa krti, Slovci pridvaj v tvrdosti osobnch sbojov.
39:33 Vyl?enie Stheliho na 2 min za podrazenie. Nai reprezentanti maj ancu na vyrovnanie.
38:22 Neuverite?n! Faina posiela vaj?iarov op? do vedenia. Krsnu prihrvku si pripsal Lars.
33:55 Slovensk reprezentanti pekne zakombinovali, avak Hoffmanova lapa?ka bola proti spenho zakon?eniu akcie.
30:01 Za?ala sa tretia tretina.
30:00 Koniec druhej tretiny.
28:30 Mad?ra putuje na trestn lavicu za nedovolen brnenie. Po vyuitej presilovke teda nasleduje vyl?enie.
27:45 Je vyrovnan! Tvrd rana Milana Ladivera po prihrvke od Bujdka si nala cestu do brnky vaj?iarska.
26:33 Kiener putuje na trestn lavicu za podrazenie.
22:39 vaj?iari sa dostvaj do vedenia. Z nprahu sa presadil Stheli. Asistenciu si pripsal Lars.
17:35 ?alie vyl?enie na slovenskej strane. Blaht putuje na trestn lavicu za sekanie.
16:55 Dupina - vyl?enie 2 tm sekanie
15:01 Za?ala sa druh tretina.
15:00 Koniec prvej tretiny.
14:32 ia?, naim reprezentantom sa nepodarilo vymyslie? spen kombinciu na prelomenie vaj?iarskej defenzvy, hra u v plnom po?te.
12:32 Yves 2 min za napadnutie - Slovensko hr presilov hru.
08:30 Slovci s v tchto chv?ach aktvnej. Tla?ia sa do zakon?enia, no brni im hust vaj?iarska defenzva. Mono by to chcelo trochu zjednoduenie hry a ?astejiu stre?bu.
05:45 Hra sa vyrovnva, oba celky sa snaia pripravi? na MS ?o najlepie, a tak chc hra? tvoriv hokejbal. vaj?iari si veria.
04:20 Rchly protitok vaj?iarov, Petrk zostal pozorn.
03:01 Slovci sa snaia o aktvnu hru a svojho spera od za?iatku riadne zatla?ili. Pekn kombincie zatia? gl nepriniesli.
00:01 Zpas sa za?al
00:00 Zostava Slovenska: Petrk (Bratina) Minrik, Zelenka, Danko, Blahut, Bujdk, K?er, Dupina, Kromka Ramp?ek, Martinusk, Ladiver, Benia?, Hrivnk, Ecker, Kollr, Varga, Bok, Vavro, Tak?, Teplick, Frk?, Mad?ra, Laj?iak
00:00 Zostava vaj?iarska: Hofmann (Melliger) Beiersdrfer, Dumas, Heynen, Mermoud, M. Mller, T. Mller, Robert, Stheli Aegerter, Dbeli, Faina, Henzi, Kiener, Lthi, Melliger, Merz, Mtroz, Schildknecht, Steiner, Sterchi, Stucki
00:00 Znej hymny. Za chv?ku za?name.
00:00 Mustv s u na ploche, spisku Vm prinesieme o mal chv?ku.
00:00 Zpas sa nm o mal chv?ku za?ne. Pripome?me si, e tto speri sa stretli aj nedvno v Plzni a z historickho v?azstva nad Slovenskom sa teili i vaj?iari. Verme, e tentoraz to dopadne pre naich chlapcov spenejie.