Slovensko 3 : ?esko 2

20.02.2015 o 19:30  v  skončil
ČasUdalosť
45:00 ?akujeme za pozornos? a teme sa na Vs op? zajtra. Zpasom Vs sprevdzal Jano Ivan?k a Mrio Takr.
45:00 Je koniec! Slovensko vyhrva 3:2.
44:16 Hostia stup?uj tlak, snaia sa o vyrovnanie. Do konca zostvaj sekundy.
43:16 Neuznan gl ?eska pre posunut brnku. Vyrovnanie bolo na dosah.
42:41 Slovensko je op? vo veden! Stalo sa tak zsluhou Dupinu, ktor po prihrvke od Boka a Vargu pretla?il lopti?ku do siete.
40:08 Za sekanie putuje na trestn lavicu Krej?. Uvidme, ako sa s tm domci popasuj tentoraz.
38:31 Tak tto presilovka Slovkom vbec nevyla. Kru?ek sa utrhol vo vlastnom oslaben a vyrovnva na 2:2. Asistoval Wrbel.
38:17 Vyl?enie ?eska - Slanec za dranie putuje na trestn lavicu. ?alia prleitos? na skrovanie.
38:00 Sedem mint do konca tretieho dejstva. Hra sa nm za?na riadne pritvrdzova?. ?esi chc skrova?, Slovensko hr umne.
36:34 Slovensko nevyuilo ponknut prleitos?, hostia v plnom po?te.
34:34 Sekanie na strane host, na trestn lavicu sa por?a Langthaler. Slovensko bude hra? presilov hru.
33:04 Roman Krej? efektne prenikol cez obranu domcich, na?astie ho zastavil pozorn Petrk.
31:13 Slovci sa ubrnili.
30:01 Za?ala sa tretia tretina.
30:00 Koniec druhej tretiny.
29:13 Vyl?enie Laj?iaka. Dve minty za napadnutie. Sria oslaben pokra?uje.
28:29 Slovci sa brnia.
27:10 Ve?k prleitos? host, Petrk dokzal lopti?ku vyrazi? v poslednej chvli! To bola naozaj ve?k prleitos?.
24:50 Vargovo vyl?enie sa skon?ilo, avak Slovci sa bud musie? op? brni?. Na trestn lavicu putuje Bok.
23:55 Hostia bez vraznejej ance.
22:50 Varga sekanie
21:50 ?esi sa vracaj do stretnutia. Pr?cha sa dokzal presadi? prudkou strelou a zniuje na 2:1.
19:40 Pekn prienik Boka a pred sperovu brnku. Dostal sa aj do zakon?enia, ale brankr zasahova? nemusel.
18:29 Slovensko u v dvojglovom veden. Tentoraz sa proti sperovi presadil individulnou akciou Laj?iak. Bez asistencie
18:20 ?esi bez strely, Slovensko sa ubrnilo. Zatia? hraj domci vborne.
16:20 Vyl?enie tentoraz na strane Slovenska. Na trestn lavicu sa por?al K?er.
15:01 Za?ala sa druh tretina
15:00 Skon?ila sa prv tretina po ktorej Slovci ved nad ?eskom glom Ladivera.
08:00 ?esi sa ubranili.
06:00 ?esko vyl?enie Blasko 2 min napadnutie
03:59 Slovensko vedie 1:0 gl strelil Ladiver (Hrivnk, Kollar)
00:01 zpas sa prve za?al
00:00 Zostava ?esko: Kr?ina, imara - P?hoda, R?i?ka, Slanec, Blako, Kudela, Pospil, Krej? - Kej?, Kru?ek, Kube, Bacovsk, t?pnik, Hnzdil, pa?ek, Wrbel, Prucha, St?echa, Lux, Roual
00:00 Zostava Slovenska: Petrk, Bratina - Minrik (C), K?er, Bujdk, Zelenka, Danko (A), Dupina, Kromka, Blaht - Tak?, Vavro, Teplick, Laj?iak, Mad?ra, Ecker, Ladiver (A), Hrivnk, Kollr, Martinusk, Ramp?ek, Frk?
00:00 Pripome?me si ete, e tomuto turnaju predchdzal podobn turnaj v Plzni, na ktorom sa z?astnili rovnak reprezentcie, hoci v odlinom zloen. Slovensko si pripsalo iba jednu vhru nad vaj?iarskom. ?echom sme pod?ahli dvakrt a to 3:2 (1:0,1:1,1:1) a 2:4 (1:1,1:0,0:3).
00:00 Dobr ve?er. Vitajte pri sledovan online prenosu zo sboja medzi Slovenskom a ?eskom, ktor je otvracm duelom miniturnaja troch krajn v Gajaroch. Obe mustv u s na ploche a rozcvi?uj sa, spisky by mali by? ?oskoro vypsan a budeme pozna? zostavy oboch tmov. Zpas sa za?ne pribline o dvadsa? mint.